خاطرات شهداء, جنگ و اخبار گردهمایی ها

وصيت نامه شهيد غلامعلي مهران زاده

بسم الله الرحمن الرحيم

همسر عزيزم:

شما زني بوديد كه در همه حال واقعاً دينت را اداء كردي و من در همه حال خدا را شكر مي كنم كه چنين بنده اي را هميارم كرده بود،و واقعاً سبب رشد من گرديدي و اينها هم همه در سايه توكل بوده بعضي وقتها احساس غرور برايم پيش ميآمد كه با توجه با اين همه گناهانم خداوند مرا دوست داشته كه سعادت داشتن همسري چون شما را به من ارزاني داشته .

زندگي در اسلام هدف دارد ،اين نيست كه فقط خوردن و زندگي را گذراندن باشد بلكه اين است كه انسان به كمال برسد و بتواند مسئوليت خود را كه همان خليفه الله شدن در اين دنيا و پيش خدا جا داشتن در آن دنيا را انجام دهد .مهم هم اين است كه انسان با اين نيت زندگي كند البته كاري است بسيار دشوار ولي با توكل و صبر خيلي از مسائل را مي شود حل كرد خداوند فرصتها را براي انسان پيش مي آورد ،به شكل هاي مختلف ،با خوشي و شادي با تأمين نيازهاي دنيوي ،حتي با مريض شدن با محروم شدن و يا با دادن عزيزي همچون نرجس است كه ما را درآزمايش سخت قرار مي دهد و الان شما را در آزمايشي سخت كه ظاهري ناخوشايند (براي بعضي)دارد قرار داده كه انشاء الله از اين آزمايش همچون قبلي ها سر افراز بيرون ميائيد و خداوند همه اين حالات صبر و توكل و شاكر بودن را قرار داده است.

اما در مورد نرجس كه انشاء الله همچون گذشته در تربيتش كمال دقت را بعمل آورده و در مورد آينده وي انشاء الله وقتي به سن بلوغ رسيد دوست دارم چنانچه ميسر باشد خواستگارش از ميان خانواده شهدا باشد.

ديگر اينكه در مورد شما هيچ دوست ندارم بعد از من گوشه نشين شويد يا اينكه بخاطر رفتنم و تنها ماندن تو و نرجس احساس حقارت كنيد بلكه در همه جا با غرور و افتخار باشيد در ضمن حتي به خاطر نرجس هم كه شده سعي كنيد زندگي را بتنهايي ادامه ندهيد .از خانواده ات بخواهيد مرا حلال كنند از شما هم بخاطر اينكه نتوانستم آنچه را كه حقتان است ادا كنم ببخشيد و عفو كنيد.

از اينكه در اينجا مطلب را به پايان مي رسانم مي بخشيد چونكه بيش از اين فرصت ندارم انشاء الله خداوند به شما صبر و توكل و پشتكار بيشتر عنايت كند و ما را مشمول رحمت خود كند.

                                                      والسلام

بسمه تعالي

خداوندا تو خود مي داني كه نيتم در كارها و مسائل تو بودي و اگر خطائي دارم كه مي دانم دارم ولي خود متوجه نبوده و نيستم به بزرگواريت مرا ببخش .

پدر عزيزم و مادر گرامي مي دانم در همه حالات چه خوشي و چه موقعي كه با من تندي مي كرديد فقط يك چيز نظرتان بود و آنهم خوشبختي من و بس .از اين نظر من خیلی خوشحالم و از اين كه با كارهايم هميشه شما را ناراحت مي كردم متأسفم و اميد دارم كه مرا ببخشيد تا از گناهانم كاسته شود .و در ضمن از اينكه با عذرا هم مثل من رفتار كرديد تشكر مي كنم و از شما ميخواهم باز هم با او همينطور رفتار كنيد .مطالبي را به عذرا گفته ام كه اميدوارم همانطور عمل شود .

خواهران عزيز اگر شما را هم ناراحت كردم انشاء الله كه مرا مي بخشيد و اميدوارم هر چه بيشتر دنباله روي زينب (س) باشيد .اما عزيز انشاء الله بتواني همانطور كه انتظار دارم صبور بوده و بتواني با سربلندي نرجس را تربيت كرده و رسالت خود را انجام دهيد  توكل را داشته باشيد.

از تمام شما خاله ها و عمه ها و مادر بزرگ و سايرين حلاليت مي طلبم و خدا حافظي مي كنم.

در ضمن چند توماني كه در بانك پادگان دارم به جبهه بدهيد و ديگر اينكه اگر بتوانيد ترتيبي بدهيد كه نمازهايم و روزه هايم را اعاده كنند مرا خيلي خوشحال مي كنيد.

از تمام شما دوستان و آشنايان طلب آمرزش مي كنم.

خداوندا تو را سپاس كه چنين نعمتي به من ارزاني داشتي و راضیم به رضايت و معتقد هستم رحمتت در همه حال شامل حالم بود انشاء الله.

خدايا امام عزيز را تو را به پاكانت قسم براي اين امت نگهدار و رزمندگان اسلام را سر افراز بگردان انشاءالله.

والسلام-غلامعلي مهران زاده